☎ Hotline: 0263 3822 777
Mobile: 0941 204 222 (Quyết) – 0857 204 222 (Tuấn)
Fanpage: https://www.facebook.com/DaLatFairytaleLand.LangCoTich/
Địa chỉ: DaLat Fairytale Land – Làng Cổ Tích, Vạn Thành, P.5, Tp. Đà Lạt