Halloween party tại DaLat Fairytale Land – Làng Cổ Tích sẽ được tổ chức vào đêm 30 và 31 tháng 10 hằng năm.